Lietuvos mokslo premijos
1999-11-30
2007-ųjų metų Lietuvos mokslo premijos įteiktos
mokslo_premiju_laureatai.jpg
LR Vyriausybės rūmų salė žydėjo gyvomis gėlėmis rankose svečių, gerbėjų, visų, atvykusių pasveikinti šalies mokslo švyturius, pripažintų 2007 metų Lietuvos mokslo laureatų.

Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas šia proga pasakė sveikinimo kalbą. Joje mokslą pripažino svarbiausiu veiksniu, užtikrinančiu darnią šalies plėtrą, padedančią pasiekti dvasinę ir materialinę gerovę. Žinios ir gebėjimas naudotis atradimais, kurti naujas žinias ir technologijas yra pagrindinė įvairių gyvenimo sričių varomoji jėga. O humanitariniai ir socialiniai, ypač lituanistiniai mokslai mūsų šalyje yra ir visada bus prioritetiniai.

Vyriausybės paramą mokslo sistemos sutvarkymui Ministras Pirmininkas įvertino, kaip nuosekliai didinamu mokslo ir studijų finansavimu. Šiai pertvarkai 2008 metų valstybės biudžete ir iš Europos struktūrinių fondų numatyta per 100 mln. Lt.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas ir Lietuvos MA prezidentas akademikas Zenonas Rokus Rudzikas įteikė diplomus 2007 m. Lietuvos mokslo premijų laureatams:

Vytautui Ambrazui už darbų ciklą „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ ir kiti istorinės sintaksės tyrinėjimai (1989–2006 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.
Mindaugui Maksimaičiui už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.
Eugenijai Ulčinaitei už darbų ciklą „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

Vladislavai Stankūnienei, Sarmitei Mikulionienei, Aušrai Maslauskaitei, Aivai Jasilionienei už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Eimučiui Juzeliūnui, Rimantui Ramanauskui už darbų ciklą „Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba.
Gediminui Juzeliūnui, Bronislovui Kaulakiui, Juliui Ruseckui už darbų ciklą „Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.

Matui Vytautui Gutauskui už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos tekstilės institutas (steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).
Robert Mokrik, Jonui Mažeikai už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“.

Rimantui Daugelavičiui, Elenai Bakienei už darbų ciklą „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
Adolfui Toleikiui, Vilmantei Borutaitei, Vidai Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas
.

Mildai Zitai Vosylienei, Nijolei Kazlauskienei, Gintarui Svecevičiui, Elenai Danutei Marčiulionienei, Danguolei Montvydienei už darbų ciklą „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Botanikos instituto taryba, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas.

Henrikui Pranevičiui už darbų ciklą „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
Vladui Vekteriui už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Valentinai Dagienei už darbų ciklą „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė UAB „TEV“.
Petrui Petroškevičiui, Jonui Skeivalui, Algimantui Zakarevičiui, Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui už darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „Aerogeodezijos institutas“ taryba, Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.

Žurnalistė Angelė Pabricaitė 

Nuotr. Virginijos Valuckienės 

Komentarai
Pridėti naująPaieška
Rašyti komentarą
Vardas:
El. paštas:
 
Svetainė:
Pavadinimas:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Security Image
Įveskite simbolius, pateiktus paveikslėlyje.